Programförklaring

av Bo Engman, nr 1

BE-3-150x150

Vadstena den 8 december 2001

Jag hälsar Er varmt välkomna till detta första möte med Sällskapet Bågskytteakademien.

Vi som samlats här idag är de första i en lång rad med bågskyttevänner som skall föra sällskapets idéer och traditioner vidare.

Bågskytte är den äldsta och ädlaste av alla sporter. Det är dess historia vi skall dokumentera på det sätt vi finner lämpligt. Arbetet skall ske i en anda av delaktighet och harmoni. Vi skall finna nöje och utan stress i vårt arbete.

Sällskapets sammansättning skall vara kreativ och öppen, men också vara en sammanslutning vänner.
Nya medlemmar som väljs in i sällskapet skall veta och känna att just de är utvalda.
Medlemmarnas egenskaper som människor är viktig, att kunna arbeta tillsammans, att kunna fungera i gemenskapen.

Sällskapets regler skall följas, med de skall också vara dynamiska och följa tidens anda. Därför åligger det ledamöterna att vid behov föreslå de förändringar i regelverket som gagnar sällskapet.

Ofta har våra anhöriga fått stå tillbaka för vårt arbete för bågskyttesporten. Låt oss därför vid någon sammankomst, det kan vara fest, resa eller dylikt, se till att inbjuda anhörig när vi så finner lämpligt.
Ett annat mål skulle kunna vara utlysande av sällskapets pris, som utdelas under högtidliga former.

Till sist mina vänner, vi behåller ungdomen i sinnet, även om ”förpackningen” blivit en aning sliten och kantstött.